Svatozdislavská pouť 2017

Srdečně Vás zveme na pouť ke sv. Zdislavě do Křižanova!

Sobota 27. května
13:00 odpoledne s hrami a putováním pro děti
15:15 pěší pouť od památníku sv. Zdislavy na Svatou
17:00 mše sv. na Svaté hoře u Kadolce (celebruje P. Václav Hejč)

Neděle 28. května
6:15 mše sv. (celebruje P. Václav Hejč)
7:30 mše sv. (celebruje P. Antonín Krasucki OP)
10:15 modlitba u památníku sv. Zdislavy
10:30 mše sv. (celebruje P. Antonín Krasucki OP)
Během dopoledne bude k setkání a občerstvení otevřeno farní centrum sv. Zdislavy.

Sv. Zdislavo, oroduj za nás a za naše rodiny!

Plakát

Duchovní přednášky Karla Satorii

Jako duchovní příprava na velkou událost naší farnosti, odhalení památníku sv. Zdislavy, poslouží přednášky našeho rodáka Karla Satorii. První z nich se uskuteční v pátek 18. 9. a druhá v sobotu 19. 9. ve farním kostele. Obě začínají v 17 hodin a budou zakončeny společnou mší svatou. Všichni jste srdečně zváni.

Výlet pro děti z náboženství

Jako již tradičně i letos pořádá Otec Tomáš pro děti, které navštěvují náboženství, výlet. Tentokrát se pojede na plavbu po brněnské přehradě a poté na exkurzi do Diecézního muzea v Brně. Přihlášky se budou rozdávat na školách tento týden.