Získání odpustků v dušičkovém oktávu

Začátkem listopadu Katolická církev slaví významné dny. V těchto dnech se účastníme bohoslužeb, prosíme o přímluvu svaté, naše nebeské přátele, navštěvujeme hřbitovy, abychom se modlili za naše drahé zemřelé a vzpomínali na ně.

  1. listopadu: Slavnost Všech svatých je radostným dnem, kdy vzpomínáme na všechny, kdo za hranicí smrti již „vidí Boha tváří v tvář“ a prožívají nebeský pokoj a radost. Přitom je prosíme, aby se za nás u Boha přimlouvali.
  2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (lidově „Dušičky“) je dnem modliteb za zemřelé. Tímto způsobem posilujeme naši víru v život věčný, udržujeme vztahy s našimi zesnulými a vzájemně si pomáháme. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé je také součástí každé mše svaté.

Odpustky pro duše v očistci

1. a 2. listopadu je možné získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých v očistci za těchto podmínek:

  • svátost smíření
  • svaté přijímání
  • modlitba na úmysl Svatého otce
  • při návštěvě kostela modlitba Páně a Vyznání víry

Od 1. do 8. listopadu je možné získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých v očistci za těchto podmínek:

  • svátost smíření
  • svaté přijímání
  • modlitba na úmysl Svatého otce
  • návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé

Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat týden před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo v týdnu po jeho po jeho skončení.

Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné v den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.

Každý den je možné získat pouze jeden plnomocný odpustek.

Svatováclavská pouť 2017

Srdečně Vás zveme na pouť ke sv. Václavovi do Křižanova!

Neděle 1. října 2017
6:15 mše sv. (celebruje P. Václav Hejč)
7:30 mše sv. (celebruje Mons. ThLic. Václav Slouk, farář ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně, děkan brněnský a kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.
10:30 mše sv. (celebruje Mons. ThLic. Václav Slouk)
Během dopoledne od 8:45 bude k setkání otevřena farní kavárna.

Sv. Václave, oroduj za nás,
nedej zahynouti nám
ni budoucím.

Svatozdislavská pouť 2017

Srdečně Vás zveme na pouť ke sv. Zdislavě do Křižanova!

Sobota 27. května
13:00 odpoledne s hrami a putováním pro děti
15:15 pěší pouť od památníku sv. Zdislavy na Svatou
17:00 mše sv. na Svaté hoře u Kadolce (celebruje P. Václav Hejč)

Neděle 28. května
6:15 mše sv. (celebruje P. Václav Hejč)
7:30 mše sv. (celebruje P. Antonín Krasucki OP)
10:15 modlitba u památníku sv. Zdislavy
10:30 mše sv. (celebruje P. Antonín Krasucki OP)
Během dopoledne bude k setkání a občerstvení otevřeno farní centrum sv. Zdislavy.

Sv. Zdislavo, oroduj za nás a za naše rodiny!

Plakát

Duchovní přednášky Karla Satorii

Jako duchovní příprava na velkou událost naší farnosti, odhalení památníku sv. Zdislavy, poslouží přednášky našeho rodáka Karla Satorii. První z nich se uskuteční v pátek 18. 9. a druhá v sobotu 19. 9. ve farním kostele. Obě začínají v 17 hodin a budou zakončeny společnou mší svatou. Všichni jste srdečně zváni.