Svatováclavská pouť 2017

Srdečně Vás zveme na pouť ke sv. Václavovi do Křižanova!

Neděle 1. října 2017
6:15 mše sv. (celebruje P. Václav Hejč)
7:30 mše sv. (celebruje Mons. ThLic. Václav Slouk, farář ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně, děkan brněnský a kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.
10:30 mše sv. (celebruje Mons. ThLic. Václav Slouk)
Během dopoledne od 8:45 bude k setkání otevřena farní kavárna.

Sv. Václave, oroduj za nás,
nedej zahynouti nám
ni budoucím.

Svatozdislavská pouť 2017

Srdečně Vás zveme na pouť ke sv. Zdislavě do Křižanova!

Sobota 27. května
13:00 odpoledne s hrami a putováním pro děti
15:15 pěší pouť od památníku sv. Zdislavy na Svatou
17:00 mše sv. na Svaté hoře u Kadolce (celebruje P. Václav Hejč)

Neděle 28. května
6:15 mše sv. (celebruje P. Václav Hejč)
7:30 mše sv. (celebruje P. Antonín Krasucki OP)
10:15 modlitba u památníku sv. Zdislavy
10:30 mše sv. (celebruje P. Antonín Krasucki OP)
Během dopoledne bude k setkání a občerstvení otevřeno farní centrum sv. Zdislavy.

Sv. Zdislavo, oroduj za nás a za naše rodiny!

Plakát

Duchovní přednášky Karla Satorii

Jako duchovní příprava na velkou událost naší farnosti, odhalení památníku sv. Zdislavy, poslouží přednášky našeho rodáka Karla Satorii. První z nich se uskuteční v pátek 18. 9. a druhá v sobotu 19. 9. ve farním kostele. Obě začínají v 17 hodin a budou zakončeny společnou mší svatou. Všichni jste srdečně zváni.

Výlet pro děti z náboženství

Jako již tradičně i letos pořádá Otec Tomáš pro děti, které navštěvují náboženství, výlet. Tentokrát se pojede na plavbu po brněnské přehradě a poté na exkurzi do Diecézního muzea v Brně. Přihlášky se budou rozdávat na školách tento týden.