Svatováclavská pouť 2017

Srdečně Vás zveme na pouť ke sv. Václavovi do Křižanova!

Neděle 1. října 2017
6:15 mše sv. (celebruje P. Václav Hejč)
7:30 mše sv. (celebruje Mons. ThLic. Václav Slouk, farář ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně, děkan brněnský a kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.
10:30 mše sv. (celebruje Mons. ThLic. Václav Slouk)
Během dopoledne od 8:45 bude k setkání otevřena farní kavárna.

Sv. Václave, oroduj za nás,
nedej zahynouti nám
ni budoucím.

Svatozdislavská pouť 2017

Srdečně Vás zveme na pouť ke sv. Zdislavě do Křižanova!

Sobota 27. května
13:00 odpoledne s hrami a putováním pro děti
15:15 pěší pouť od památníku sv. Zdislavy na Svatou
17:00 mše sv. na Svaté hoře u Kadolce (celebruje P. Václav Hejč)

Neděle 28. května
6:15 mše sv. (celebruje P. Václav Hejč)
7:30 mše sv. (celebruje P. Antonín Krasucki OP)
10:15 modlitba u památníku sv. Zdislavy
10:30 mše sv. (celebruje P. Antonín Krasucki OP)
Během dopoledne bude k setkání a občerstvení otevřeno farní centrum sv. Zdislavy.

Sv. Zdislavo, oroduj za nás a za naše rodiny!

Plakát