Stránky aktualizovány: nové informace k přípravě památkníku sv. Zdislavy

V těchto dnech proběhla větší aktualizace stránek farnosti, podstatné jsou nové informace ohledně připravovaného památníku svaté Zdislavy, viz sekce Památník těchto stránek.

 
Byla také přidána sekce Centrum, kde najdete informace ohledně vzniklého farního centra využitelného např. pro potřeby oslav, narozenin, svateb, duchovních cvičení,  apod.