Slavnostní zahájení stavby památníku sv. Zdislavy

Je nám radostí vám oznámít, že dne 1. září 2013 proběhne v 10:30 hodin slavnostní mše svatá v kostele sv. Václava v Křižanově. Mši bude celebrovat brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle.

Po slavnostní mši svaté proběhne slavnostní poklepání na základní kámen a tím bude stavba památníku sv. Zdislavy symbolicky zahájena.

Všichni ctitelé, příznivci, dárci jste srdečne zváni.

Stránky aktualizovány: nové informace k přípravě památkníku sv. Zdislavy

V těchto dnech proběhla větší aktualizace stránek farnosti, podstatné jsou nové informace ohledně připravovaného památníku svaté Zdislavy, viz sekce Památník těchto stránek.

 
Byla také přidána sekce Centrum, kde najdete informace ohledně vzniklého farního centra využitelného např. pro potřeby oslav, narozenin, svateb, duchovních cvičení,  apod.

Prosíme opět o pomoc na podporu památníku sv. Zdislavy

V Křižanově se připravuje postavení památníku celoevropsky i světově známé naší rodačce – sv. Zdislavě, která byla kanonizovaná papežem Janem Pavlem II. v roce 1995.

Prosíme opět všechny ctitele sv. Zdislavy o modlitby, event. i finanční pomoc, aby se mohlo dílo uskutečnit.

účet Zdislava č. 2648161359/0800 u České spořitelny. Budeme vděčni za příspěvek v jakékoliv výši. S dotazy se můžete obrátit na pana faráře: Mgr. Tomáše Holcnera, viz odkaz kontakty.

Děkujeme všem dárcům za dosavadní podporu a přispění. Díky i vaší pomoci proběhne v dubnu t.r. požehnání základního kamene svatým otcem v Římě. Dále v létě t.r. začnou probíhat pozemní stavební práce – příprava stavby památníku.

Zároveň pan Petr Novák ze Zlechova pracuje na modelu památníku 1:20. Z tohoto modelu vyjde akademický sochař Otmar Oliva při tvorbě sochy sv, Zdislavy.

Pomozte podpořit památník sv. Zdislavy z Křižanova

V Křižanově se plánuje postavit památník celoevropsky i světově známé rodačce – sv. Zdislavě, která byla kanonizovaná papežem Janem Pavlem II. v roce 1995.

Prosíme všechny ctitele sv. Zdislavy o modlitby, event. i finanční pomoc, aby se mohlo dílo uskutečnit.

účet Zdislava č. 2648161359/0800 u České spořitelny. Budeme vděčni za příspěvek v jakékoliv výši.

Celý článek:

http://www.farnost-krizanov.mzf.cz/?page_id=30