Pozvánka na přednášku p. Gabriely Kuby o relativizaci mravnosti

Když při nástupu svého úřadu prohlásil emeritní svatý otec Benedikt XVI, že dnes nežijeme toliko v diktatuře nacismu či komunismu jako v diktatuře relativismu, nebyl tento dopad ještě tolik znát nebo vidět. Bohužel s dalšími roky relativismus základních mravního hodnot, které jsou člověku vlastní a vyplývají z přirozeného zákona, dále pokračuje a tak můžeme např. vidět v sousedních státech rozklad základní formy rodin chápané jako svazek muže a ženy. Tyto a jiné v důsledku vždy proti-člověku orientované snahy, proti zdravému vnímání daru lidské sexuality rozebírá ve svých knihách odborná publicistka p. Gabriela Kuby, takto je tomu v její poslední knize: „Sexuální revoluce, ztráta svobody ve jménu svobody„. Přednášky s možností  diskuse se uskuteční i v ČR již tento týden. Rozpis je uveden zde:

g.kuby

 

Adventní zamyšlení

Rorate caeli desuper et nebes pluant iustum!betlemRosu dejte, nebesa, shůry a oblakové dštěte Spravedlivého. Otevři se země a vydej Spasitele. Nebesa vypravují slávu Boží a dílo rukou jeho zvěstuje obloha„. Tento zpěv neodmyslitelně patří k Adventu. Zpívá se přede mší svatou a jeho poselstvím je uctít Pannu Marii. Celý příspěvek