Aktuálně k projektu památníku sv. Zdislavy

Projev Nily Vodičkové na pouti Nový Jeruzalém dne 13.3.2014 v kostele sv. Václava v Křižanově ( hlavním celebrantem byl Mons. Jan Peňáz z Křtin):

Chvála Kristu!

Vážený pane monsignore, vážení kněží, pane jáhne Kinci a milí poutníci!

Přesně před dvěma roky – 13.2.2012 jsem Vás z hotoho místa informovala o úmyslu postavit na náměstí naší slavné rodačce – sv. Zdislavě památník. Po dvou letech mohu s hlubokou pokorou a pocitem velké radosti poděkovat Bohu za to, že je mi dopřáno ke zrodu díla ze všech sil pomáhat. Dík patří také panu kardinálu D. Dukovi, který mne zpočátku v tomto úmyslu nejvíce duchovně podpořil. Děkuji také otci Tomášovi za to , že vzal můj životní sen pod křídla. Nezapomenu na slova otce Habrovce, který mi zde před dvěma roky řekl, že by se toho nebál. Čím jsem starší, tím více si uvědomuji, jak jsou naše cesty vedeny, když o to poprosíme.

Je Rok rodiny a my vysíláme signál celé republice a i dále, že toužíme, aby se obnovila znovu rodina a lidské vztahy po vzoru sv. Zdislavy.

Loni jsme s otcem Tomášem navštívili pana kardinála D. Duku, pana biskupa Cikrleho , pana hejtmana Kraje Vysočina dr. Běhounka, které jsme informovali a ukázali jim model památníku 1:20, který dle návrhu arch. Zajíčka a mistra Otmara Olivy zhotovil výtvarník Petr Novák. Všichni projekt velmi kladně oceňovali.

Krajský úřad nám koncem roku přislíbil do rozpočtu na rok 2014 – 500 000,-Kč, podle informací bychom snad v květnu po intervencích mohli obdržet dokonce – 600 000,-Kč. Získali jsme také 500 000,-Kč od Nadace ČEZ, 110 000,-Kč od společnosti Agro Třebíč, 100 000,-Kč od soukromého dárce , 50 000,-Kč od Města Velkého Meziříčí, 20 000Kč od Města Velké Bíteše, 20 000,-Kč od Osové Bítýšky, 40 000,-Kč- od Obce Kozlov, ,15 000,- Kč od Obce Sviny. Městys Křižanov bude příspěvek teprve projednávat. Přišly také menší částky z některých okolních obcí. Některé obce však příspěvek zamítly.

 Soukromí dárci z celé republiky přispívají průběžně menšími i většími částkami a to často opakovaně. Bohužel, na výpisech z účtu bývají jména dárců i adresy někdy nečitelné.Tak třeba neznáme adresu na dárkyni Zdislavu, která poukázala 33 000,-Kč. Poděkovali jsme jenom prostřednictvím Katolického týdeníku. Informace o památníku došly až do Kalifornie, Švédska, Arizony,Chille a na Nový Zéland. Objevily se i dary ze Slovenska a Polska.Při podzimní návštěvě potomků bývalých majitelů zámku Křižanov z Kalifornie jsme obdrželi šek na 500 US dolarů, i když jim zde byl všechen majetek ukraden. Je mnoho těch, kteří ač chudí, poslali téměř z ničeho alespoň 50 nebo 100,-Kč . Je to mnohdy až podobné jako v evangeliu. Z maličké pokladničky zde, u původní sošky Zdislavy, z drobných mincí přibylo od začátku akce na účet téměř 15 000,-Kč. Velmi nám pomohly i příspěvky z poutí N. Jeruzalém. Existují také takoví, co se na tento úmysl modlí denně 5-10 růženců. Ano, slyšíte správně. Všem Pán Bůh zaplať.

Do 1.března bylo darováno na účet 2, 981.516,- Kč. Připočítáme-li slíbené částky z Kraje, Sperbank Jihlava, některých obcí, které ještě slíbily přispět, vidíme skoro ke 4 mil. To je také další zázrak sv. Zdislavy. Musíme ale bohužel počítat i s tím, že na dani DPH zaplatíme přes- 1.100 000,-Kč. Pan Ing. Kučera , který spravuje oba účty Farnosti Křižanov účetně, neviděl ve výdajích dosud ani korunu za poštovné, telefony, kancel. potřeby, jízdné, občerstvení. Tyto náklady platíme my dva s otcem, Tomášem z vlastních kapes.

V těchto dnech probíhá výběrové řízení na první etapu prací: betonování šachty, úpravu terénu, odstranění staré kašny , kanalizaci, přeložení telef. kabelu, přívod vody, el. proudu apod. Na základě projektu je samozřejmě vyřízeno stavební povolení, které pro zajímavost dnes stojí 30 000,-Kč-. Dle harmonogramu by do podzimu měly být hotovy i okolní sloupy s architrávy, položena žulová dlažba, zhotovena kašna z leštěné žuly, kde bude z chrličů stříkat voda do středu kašny před bronzovou sochu sv. Zdislavy od akad. soch. Otmara Olivy , který též vytvoří do rohů kašny bronz. atributy světice. Vše je ale závislé na financích.

V dubnu 2013 absolvovalo 40 poutníků z Křižanova a okolí a naši dva kněží leteckou pouť do Říma, kde 17.4. papaž František požehnal základní kámen. Je na něm nápis:,, Památník sv. Zdislavy v rodišti v Křižanově 2013-2015 – vděční ctitelé.“ Tento kámen bude součástí kašny.

1.9. minulého roku po mši sv. požehnal pan biskup.V. Cikrle místo , kde bude u radnice památník stát a slavnostně poklepal spolu s dalšími hosty zálk. kámen.

O památník je stále větší zájem. Fakulta architektury Brno vyslala minulý týden svého pracovníka, aby s námi předjednal program návštěvy děkana a proděkanů fakulty na 7. a 8. dubna.

Řízením Božím jsem se 26.2. seznámila na vernisáži výstavy světového umělce Karla Malicha v Pardubicích s mistrem. V říjnu mu bude 90. roků. Bude zahajovat svou další výstavu 30.3.v Koblenci v Německu a ještě letos bude mít výstavu v Číně. Tam jsem se také seznámila se známým galeristou dr. Zdeňkem Sklenářem, který prodává umění po celém světě. Představte si, že k nám 6. 3., jak oni říkali:,, na ta svatá místa do Křižanova „ oba přijeli, říkali že takové buditele musí podpořit a přislíbili nám něco neuvěřitelného. Přijedou opět kolem 20.3., takže bez dokončení jednání Vás musím, bohužel , nechat trochou napnuté.

Dovolím si vám sdělit s velkým nadšením, že nás v neděli 25.5. přijede podpořit pan kardinál Dominik Duka, který bude celebrovat v 10. hod. – při dobrém počasí venku – poutní mši svatou. Šiřte, prosím, naše pozvání všem.

V K.T. č. 21 dne 20.5.t.r. vyjdou články o památníku na celé čtyřstránkové zvl. příloze. Zajistěte si v případě zájmu týdeník zavčas.

Snad jsem na nic podstatného nezapomněla , když tak mě doplní otec Tomáš.

Přece něco. Děkuji bakalářce umění, zpěvačce Lucii Laubové, která se ve prospěch památníku vzdala na několika koncertech honoráře. Děkuji ještě zvlášť panu jáhnu Kincovi za podporu a i Vám všem Pán Bůh zaplať. Děkuji všem za pozornost a skončím modlitbičkou, kterou se v kostele pravidelně modlíme.

 ,,Bože, Ty jsi naučil sv. Zdislavu kráčet cestou dokonalosti plněním úkolů manželského života, mateřství a skutků lásky. Dej na její přímluvu, aby křesťanské rodiny rozkvétaly po jejím vzoru, a vydávaly tak o Tobě svědectví vírou a životem. Svatá Zdislavo, buď mluvčí našich rodin u Pána a popros za naši snahu, aby se v Tvém rodišti v Křižanově, podařilo vybudovat památník , který by všem připomínal Tvoje mimořádné vlastnosti , z kterých bychom si měli brát příklad„.

Přeji Vám šťastnou cestu domů.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.