Rozpis bohoslužeb na svatý týden

Přidávám rozpis bohoslužeb svatého týdne.

Duben

Svatý týden

2015

Neděle

29.

KŘÍŽOVÁ CESTA

 V Heřmanově ve 13.30

 

od 14.00 do 15.45

zpovědní den v Křižanově

KVĚTNÁ NEDĚLE                              Žehnání ratolestí a průvod

7. 30

Křižanov

za farnost

9.00

Heřmanov

Na společný úmysl

Za Antonína Musila,sourozence,dvoje rodiče,Josefa Plechu s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

Za manžela, dvoje rodiče, bratra, zetě s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

Za rodinu Habánovu a Lukáškovu s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

10. 30

Křižanov

 

Za Bohumila Brože, živou a zemřelou rodinu

 

Pondělí

30.

Pondělí svatého týdne
 

 

Úterý

31.

Úterý svatého týdne                      
Zpovídání v Měříně od 13.00 do 18.00

 

 

Středa

1.

Středa svatého týdne

Zpovídání ve  Velké Bíteš – od 18.00 do 20.30

15.00

Křižanov

 

Pohřeb Petra Smejkala z Křižanova

 

 

Čtvrtek

2.

18.00 Nácvik ministrantů v Křižanově

ZELENÝ ČTVRTEK – Dnes také bude ranní mše ke svěcení olejů v brněnské katedrále „Missa chrismatis“, kterou tradičně  slaví biskup se svými kněžími

Heřmanov 1700

Mše na památku Večeře Páně. Po mši svaté bude adorace před Nejsvětější svátostí.

Za všechny živé a zemřelé kněze, kteří působili ve farnosti Heřmanov

Křižanov

1830

Mše na památku Večeře Páně. Po mši svaté bude adorace před Nejsvětější svátostí.

Za všechny živé a zemřelé kněze, kteří  působili ve farnosti Křižanov

 

Pátek

3.

Sbírka na Boží hrob

VELKÝ PÁTEK                                   Den přísného postu    

 45 minut před obřadem bude křížová cesta

Heřmanov

1700

Dnes ani zítra církev neslaví liturgickou oběť, jen liturgii bohoslužby Slova, velkopáteční přímluvy a obřad uctívání kříže se svatým přijímáním

Křižanov 1830

 

Sobota

4.

BÍLÁ SOBOTA    Zapisujte se v předsíni na adoraci u Božího hrobu

Bílou sobotu trvá církev na modlitbách u Kristova hrobu a uvažuje o jeho umučení a smrti.

Heřmanov

od 800 celodenní  tichá adorace u Božího hrobu  Můžete se zapsat u vchodu do kostela  do seznamu na adoraci

Křižanov

od 900 celodenní tichá adorace u Božího hrobu Můžete se zapsat u bočního vchodu do kostela  do seznamu na adoraci
Duben

Doba velikonoční

2015

Sobota večer

 

Noc  zmrtvýchvstání

Velikonoční vigilie

Heřmanov

1930

Za živé a zemřelé farníky z Heřmanova na které nikdo nepamatuje

Křižanov 2200

Za živé a zemřelé farníky z Křižanova na které nikdo nepamatuje

B

 

Neděle

5.

sbírka na opravy

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ   Žehnání pokrmů

7. 30

Křižanov

Na společný úmysl

Za Miladu Kubešovu a dvoje rodiče/bez dalšího úmyslu/

9.00

Heřmanov

Na společný úmysl

Za Marii Jeřábkovu, manžela, rodiče a sourozence

Za Antonína Havláta, rodiče Havlátovy,Polákovy, sestru,bratra,švagrovou,rodiče Božkovy, živou rodinu a duše v očistci

Za rodinu Šimkovu a Prokešovu

Za Anežku a Josefa Holánkovy, rodiče Jobánkovy, Dvořáčkovy, bratra Richarda, duše v očistci s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

10. 30

Křižanov

za farnost

při mši svaté křest dětí

B

 

Pondělí

6.

pondělí velikonoční

sbírka na opravy

 

PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

7. 30

Křižanov

Za zemřelé rodiče s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

9.00

Heřmanov

Za manželku Marii, rodiče Mynářovy a Michalovy

10. 30

Horní Libochová

Za dvoje rodiče Horkých, čtyři syny, babičku,  s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

 

 

 

Jako výraz solidarity s křesťany ve Svaté zemi se můžeme připojit ke křesťanům na celém světě výtěžkem z poklad­niček u Božího hrobu nebo sbírkou konanou na tento účel na Velký pátek. Takto získané prostředky slouží na udržování Božího hrobu v Jeruzalémě a dalších posvátných míst ve Svaté zemi.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Vojtěch Dvořák. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.