Speciální vydání Zdivy k odhalení památníku sv. Zdislavy

MOJI MILÍ FARNÍCI,

rád bych vás v tomto skromném čísle farního zpravodaje informoval o přípravách završení pětiletého díla výstavby památníku naší milé rodačky svaté Zdislavy.

Jak se pomalu ale jistě blíží termín odhalení (neděle 27. září 2015 od 14:00), tak tím více si všichni uvědomujeme mimořádnost okamžiků, které jsou před námi. Na tento den nám přislíbil účast brněnský biskup, mnoho kněží, hejtman Kraje Vysočina, někteří ministři, senátoři a hlavně očekáváme mnoho tisíc poutníků, kteří se v tento den přijedou podívat do Křižanova. Všichni také pokorně a s nadějí doufáme, že si svatá Zdislava pro tento den „pohlídá“ pěkné počasí.

Když si vzpomenu, kolik jsme toho spolu za deset let prožili, kolik jsme zvládli akcí, oprav, poutí, jako je například společná mše svatá s panem kardinálem Dominikem Dukou, vůbec nepochybuji, že se také tato akce povede a zapíše se do dějin Křižanova jako nádherná událost, k jejímuž zdárnému průběhu přispělo nasazení a obětavost občanů Křižanova a celé křižanovské farnosti a farníků z okolí.

Když jsem tento čtvrtek s velkým zaujetím pozoroval zapojení občanů Heřmanova do celostátní soutěže, kde desítky obětavých dobrovolníků opět neuvěřitelně obětavě reprezentovaly svůj kraj a svoji obec, znovu jsem si uvědomil, jak je nesmírně důležité zapojení všech, kteří mohou nabídnout pomoc. Tak jak jsme to mnohokrát prožívali rovněž v křižanovské farnosti.

Uskutečnění celého programu znovu bude záviset na pomoci a obětavé práci mnoha z Vás. Určitě budeme všichni nesmírně rádi, pokud sami nabídnete pomoc, sami se budete zajímat, kde a jak můžete přispět svou službou.

Rád bych Vám proto v tomto čísle farního zpravodaje podrobně přiblížil celý program a všechny detaily, které budou předcházet a provázet slavnostní den odhalení památníku svaté Zdislavy. Musíme být připraveni a počítat s větším počtem poutníků, kteří přijedou k nám na Vysočinu do Křižanova, o které se musíme s úsměvem, pohodou a bez zbytečných stresů postarat. Budete tím reprezentovat náš kraj a naše rodiště.

Program a přípravné práce:

Slavnostní odhalení památníku svaté Zdislavy z Křižanova

Vše započneme duchovní přípravou

* Pátek 18. 9. a v sobotu 19. 9. bude od 17:00 v kostel sv. Václava duchovní přednáška, kterou povede náš rodák otec Karel Satoria. Přednáška bude vždy zakončená mší svatou.

* Úterý 22. 9. 19:00, fara – Poslední přípravné organizační setkání, doladění a rozdělení úkolů. Všichni s nápady, připomínkami a chutí se zapojit jsou srdečně zváni.

* Středa 23. 9. od 8:00 – Generální úklid

Bude probíhat generální úklid kostela, fary, farního centra a venkovních prostor. Bude se hodit každá pomocná ruka.

* Čtvrtek 24. 9. od rána – instalace sochy sv. Zdislavy za přítomnosti mistra Olivy a kamenosochaře Petra Nováka, instalace všech atributů, zkouška vodní technologie trysek kašny, zahalení památníku pro slavnostní odhalení.

* Pátek 25. 9. v 19:30, kaple sv. Barbory – koncert kapely Žalozpěv a Slávka Klecandry

* Sobota 26. 9.

o od 9:00 – příprava farního centra sv. Zdislavy, stavba stanu na farní zahradě, chystání Katolického domu (organizuje Kaťák);

o od 14:00 (pravděpodobně) – příprava pódia na dolní straně náměstí v obvyklém směru (koordinuje Ing. Tomáš Kotík),

o navečer – svoz části laviček (koordinuje Karel Fic).

Přes noc hlídání náměstí, pódia a památníku.

 

* Neděle 27. 9.

Během celé neděle bude otevřený kostel svatého Václava a kaple svaté Barbory. V neděli bude jen jediná mše svatá v Křižanově, a to ve 14:00 na náměstí. V Heřmanově mše svatá nebude, ale bude domluven autobus (čas odjezdu bude upřesněn). Během mše svaté bude možnost přijmout svátost smíření v kostele, kde bude několik kněží zpovídat. Pro starší a nemohoucí bude do kostela na obrazovku přenášena mše svatá z náměstí. Přímý přenos mše svaté i doprovodného programu, kromě koncertu Hradišťanu, do celé ČR bude od 14:00 na TV Noe. Na místě bude také Česká Televize, která bude natáčet svůj pořad.

Také bych Vás rád poprosil, pokud bude ve Vašich silách doma upéct například koláče, event. záviny sladké, slané a jiné drobné věci k občerstvení hostů a poutníků, budu velice rád. Hodně to pomůže. Nosit vše můžete v neděli od rána 7:00 na faru do farního centra – pokud možno nakrájené (zde to má na starosti paní Resslerová).

Ti z Vás, kteří by rádi pomohli s distribucí občerstvení a koláčů poutníkům, nahlaste se paní Resslerové!!!

 

PARKOVÁNÍ AUT A BUS

Parkování bude organizovat Sbor dobrovolných hasičů, kteří budou navigovat a směřovat auta na záchytná parkoviště. Parkoviště a příjezdové trasy budou označeny obvyklým symbolem P.

VIP hosté mají připravené parkoviště u Medikusu.

Ze směru Brno – auta budou směřována na parkoviště a louku u hřbitova, po jeho zaplnění pak na parkoviště VV Sklo nebo JZD.

Ze směru Nové Město n/M – auta budou směřována na parkoviště firmy Stylstav a po jeho zaplnění do areálu Zámek – „klínkárna“.

Ze směru Žďár n/S – auta budou směřována na parkoviště a louku u hřbitova, po jeho zaplnění pak na Horní město, sběrný dvůr nebo hřiště u školy.

Ze směru Velké Meziříčí – auta budou směřována na louku pod Šibeníkem.

BUS – autobusy dovezou poutníky na náměstí, na autobusové zastávce je vyloží a odjedou podle instrukcí hasičů na záchytné parkoviště pod Šibeníkem.

Vlak – z vlakového nádraží bude jezdit kyvadlová doprava na náměstí a zpět.

Máme také přislíbenou účast členů sboru Policie ČR, kteří budou pomáhat s koordinací dopravy a pořádku. Celou akci pak také bude provázet zdravotnická záchranná služba.

Organizační začátek programu

Naprostá většina poutníků bude přijíždět do Křižanova okolo 13–13:30. Tím začne zvýšený pohyb lidí i aut na náměstí a přilehlých komunikacích. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti!!!

 

PRŮBĚH

o 8:00 příprava liturgického prostoru na pódiu pro mši svatou;

o 9.00 zkouška ministrantů – pro ministranty, co chtějí ministrovat je zkouška bezpodmínečně nutná (organizuje jáhen Kinc);

o 11.00 zvuková zkouška ozvučení náměstí (ozvučení zajišťuje profesionální zvukař), pak následuje zkouška sboru, který bude doprovázet mši svatou (sbor má zázemí na radnici).

Dopoledne bude také dokončeno rozmístnění laviček (organizuje Karel Fic), instalace zvukové aparatury, mikrofonů, zkouška kamer a přenosové TV techniky (přenosový vůz parkuje na parkovišti u COOP).

Pan biskup přijede zhruba 30 minut před začátkem programu a bude mít zázemí na faře. Kněží mají prostor k převléknutí do liturgického oděvu v kostele. Členové sboru mají zázemí na radnici a členové Hradišťanu na faře v kuchyni.

o Od 13:00 by bylo vhodné, kdyby mohlo být na náměstí asi 10 „usměvavých“ dobrovolníků ve vhodném oblečení, kteří by pomohli organizovat uvádění poutníků na místa, zabezpečení uliček a uvádění VIP hostů, vozíčkářů a nemohoucích do předních řad (hlaste se panu Sedlákovi ze Svin 603 759 242).

o 13:50 se řadí a dochází liturgický průvod ministrantů, kněží společně s panem biskupem na faře na nádvoří. Průvod projde kolem radnice po silnici směrem na Brno, potom zahne mezi památníkem a zastávkou a stočí se dolů středem náměstí k pódiu.

14:00 začátek mše svaté

Během mše svaté také proběhne sbírka, jejíž organizaci má na starosti Ing. Kučera (739 172 794). Na tuto službu bude třeba aspoň 15 lidí, kteří budou označeni jako pořadatelé. Sbírka bude věnována na doplacení všech závazků spojených se vznikem památníku. Kdo bude chtít, může také přispět během celého dne do připravené pokladničky umístěné v kostele.

Po skončení mše svaté pan biskup společně s významnými hosty a autory díla přejde ke spodní části památníku, kde zazní projevy hostů a recitace básně Jakuba Demla v podání Mileny Steinmasslové. Poté bude následovat slavnostní odhalení památníku se sochou Svaté Zdislavy a slavnostní požehnání brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho.

V zápětí bude zahájen na hlavním pódiu koncert Hradišťanu na poděkování všem tvůrcům, všem aktérům a všem dárcům a ctitelům svaté Zdislavy z Křižanova. Koncert bude pro všechny zdarma.

Po skončení koncertu jsou všichni zváni na občerstvení. Pro pozvané hosty a významné dárce bude připravené občerstvení v restauraci u Musilů. Ostatní poutníci budou pozváni na občerstvení do Katolického domu, na farní zahradu a do farního centra sv. Zdislavy.

Po přečtení těchto řádek všichni určitě tušíte, že se bude jednat o akci organizačně mimořádně náročnou, která bude vyžadovat zodpovědné zapojení mnoha a mnoha dobrovolníků a Vás mých milých farníků, bez kterých by zdárný průběh akce tohoto rozsahu nebyl vůbec možný. Proto bych Vás jako Váš duchovní otec poprosil o pomoc a nasazení, abychom dobře reprezentovali rodiště naší svaté Zdislavy z Křižanova.

Důležité kontakty

Josef Sedlák – koordinace akce; 603 759 242

Ing. Tomáš Kotík – příprava náměstí, občerstvení Kaťák, fara; 608 768 284

Ing. Josef Dvořák – příprava náměstí, občerstvení Kaťák, fara; 725 647 179

Slávka Resslerová – koordinace darů občerstvení; 737 810 069

Karel Fic – lavičky; 608 200 753

Jiří Šibor – Velitel hasičů organizujících parkování; 724 761 657

Ladislav Kinc, jáhen – příprava mše svaté, organizace, ministranti; 606 948 970

Ing. Luděk Kabelka – ozvučení; 604 205 293

Nila Vodičková – PR činnost, VIP hosté; 721 850 485

P. Tomáš Holcner – farář; 777 831 550

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je Vojtěch Dvořák. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.