Podpořili

Křižanov je městys s 1800 obyvateli. Bez pomoci ctitelů sv. Zdislavy by nebylo možné stavbu památníku realizovat. Děkujeme proto všem, kteří se rozhodli tuto akci podpořit jakoukoliv formou a v jakémkoliv rozsahu.

Můžeme jen přehledně zmínit podoporu např. od:

  • Mons. Dominik kardinál Duka, OP, arcibiskup pražský
  • Biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
  • Převor Břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek OSB
  • Česká dominikánská provincie

 

  • Krajský úřad Vysočina
  • Katolický týdeník
  • Rádio Proglas
  • Nadace ČEZ
  • a další …

 

Setakní na Krajském úřadu Vysočina s hejtmanem kraje Mudr. Jiřím Běhounkem

Setakní na Krajském úřadu Vysočina s hejtmanem kraje Mudr. Jiřím Běhounkem

Setakní na Krajském úřadu Vysočina s hejtmanem kraje Mudr. Jiřím Běhounkem

Setakní na Krajském úřadu Vysočina s hejtmanem kraje Mudr. Jiřím Běhounkem

Setakání s Mons. Dominikem Dukou

Setakání s Mons. Dominikem Dukou

Setakání s Mons. Dominikem Dukou

Setakání s Mons. Dominikem Dukou

Setakání s Mons. Dominikem Dukou

Setakání s Mons. Dominikem Dukou

P1120560