Aktuálně

Díla se ujal akademický sochař Otmar Oliva spolu s architektem Ing. Františkem Zajíčkem z Olomouce (projekt). Model a kamenné prvky zhotovuje Petr Novák.

Již dříve jsme vás informovali o vyšlém článku o památníku sv. Zdislavy v Katolickém týdeníku, pro přípomenutí viz odkaz zde.

Je zhotoven základní kámen a plastický model památníku 1:20, viz fotografie níže.

Dne 17.04.2013 v rámci farní pouti do Říma, viz také odkaz zde, požehnal papež František ve Vatikánu základní kámen památníku za přítomnosti našich poutníků a kněží.

Do 1.března 2014 bylo darováno na účet 2, 981.516,- Kč. Připočítáme-li slíbené částky z Kraje, Sperbank Jihlava, některých obcí, které ještě slíbily přispět, vidíme skoro ke 4 mil.

Po nabytí právní moci stavebího povolení bude na jaře 2014 provedena 1. etapa stavebních prací – úprava terénu, přívod vody, el. proudu a kanalizační přípojky.

S radostí vám oznamujeme, že od 23.4. 2014 byly fyzicky zahájeny stavební práce na památníku sv. Zdislavy.

Viz také informace na stránkách brněnského biskupství zde.

Křižanov - kašna písmo - základní kámen 01

Setakání s Mons. Dominikem Dukou

Setakání s Mons. Dominikem Dukou

02 Křižanov - oprava prop. letáku 07.3 lícKřižanov - oprava prop. letáku 07.3 rub kopie