Farní zpravodaj

Farní zpravodaj ZDIVA s trochou Heřmánku

Redakce:
Ing. Pavla Habánová, tel.: 777 857 808
P. Václav Hejč, tel.: 728 625 767

Příspěvky a podněty můžete zasílat na email: zdiva@seznam.cz

Zde k prohlédnutí a stažení: