Podpořte památník sv. Zdislavy

V Křižanově se připravuje stavba památníku celoevropsky i světově známé rodačce – sv. Zdislavě, která byla kanonizovaná papežem Janem Pavlem II. v roce 1995.

V březnu 2011 jsem iniciovala výzvu občanům a farníkům ke zřízení památníku sv. Zdislavy zde – v jejím rodišti na náměstí v Křižanově. Výzva nadchla i našeho pana faráře P. Tomáše Holcnera. Od té doby se snažíme společným úsilím o realizaci tohoto projektu. Díla se ujal akademický sochař Otmar Oliva spolu s architektem Ing. Františkem Zajíčkem z Olomouce. Model a kamenné prvky zhotovuje Petr Novák.
24. 5. si autoři vybrali lokalitu k umístnění na náměstí u radnice. Toto místo je odsouhlaseno Obecním zastupitelstvem 6. 10. 2011. Jsme městys s necelými 2000 obyvateli a tuto akci není možno financovat pouze z místních zdrojů.

Byl založen zvláštní farní účet Zdislava č. 2648161359/0800 u České spořitelny, kam je možno na tento úmysl přispět.

Dosud máme na kontě 2 426 808 Kč (stav k 30.04.2013). I když nemáme dosud přesnou kalkulaci, odhadujeme náklad na 5 milionu Kč.
Bude se jednat o kruh v průměru cca 12 m, zapuštěný asi 40 cm pod úroveň terénu, který bude vydlážděný žulou. V tomto prostoru bude zabudována nová kašna ve tvaru sférického trojúhelníku, obložená leštěnou žulou a u ní bude bronzová socha mladé Zdislavy, jak odcházela z Křižanova za Havlem z Lemberka. Součástí bude fontána. Do prostoru budou tři vstupy (včetně bezbarierového). Po obvodu bude lavička z leštěné žuly, v rozích kašny budou atributy sv. Zdislavy (z bronzu). Kruh bude lemovat symbolicky 12 sloupů o výšce 250 cm, nahoře budou historické, popř. filosofické nápisy a vše bude osázeno stromy.

Chceme, aby projekt vypovídal o mimořádných vlastnostech naší světice, jejíž pomoc je v této době morální krize rodiny i společnosti obzvláště potřebná. Na veřejné prezentaci projektu, která se konala v Katolickém domě za přítomnosti obou autorů 13. 12. 2011 bylo vidět velký zájem občanů, sál byl zaplněn. Máme dobrou spolupráci i s vedením městyse Křižanov.

Prosíme všechny ctitele sv. Zdislavy o modlitby, event. i finanční pomoc, aby se mohlo dílo uskutečnit.

účet Zdislava č. 2648161359/0800 u České spořitelny

Svatá zdislavo, oroduj za nás!
Všem Pán Bůh zaplať!

Nila Vodičková, Křižanov

PS: Bohu díky za možnost článku v Katolickém týdeníku, jsou zde rozhovory a další informace k připravovanému památníku. Pro vás zde ke stažení KT-zdislava.

Křižanov - propagační leták - přední strana skládačky A4