O farnosti

Do farnosti Křižanov patří těchto 8 obcí:

  • Dobrá Voda – kaple sv. Cyrila a Metoděje
  • Horní Libochová – kaple sv. Ludmily
  • Jívoví – kaple sv. Anny
  • Kadolec – kaple Nanebevzetí Panny Marie
  • Kozlov
  • Křižanov – kostel sv. Václava; kaple sv. Barbory; kaple sv. Jana Nepomuckého
  • Kundratice
  • Sviny

Křižanovská farnost v zrcadle zemských a církevních dějin (autor: Ing. Karel Hromek)

Farní kostel sv. Václava v Křižanově
První písemná zmínka o Křižanově i o kostele sv. Václava zde stojícím pochází z roku 1239. Kostel sv. Václava byl původně románský, v gotickém slohu byl přestavěn v druhé polovině  14. století řádem johanitů. V 17. století byla provedena jeho barokní přestavba, při které byla nová barokní loď   spojena s vedle stojící pohřební kaplí sv. Michaela archanděla  pánů Lhotských ze Ptení v jeden  prostor zaklenutý  barokní klenbou. Tuto barokní přestavbu provedla hraběnka Eleonora z Oppersdorfu rozená Dietrichsteinová. Pseudogotický  oltář pochází z r. 1884 a je se sochou sv. Václava a se sochami sv. Cyrila a Metoděje po jeho stranách. Poslední opravy jsou z třetí třetiny 20. století.