Historie farnosti

Přesné datum založení fary není dosud známo. První zmínka o faře v Heřmanově je z roku 1428 na listině pro oslavanský klášter (tedy v době husitských válek). Tehdy byl farářem kněz Petr. Předpokládá se však s naprostou určitostí, že první kostel byl už ze 13. století v pozdně románském slohu. Po polovině 15. století byl postaven větší kostel nebo alespoň přistavěna velká věž s několika znovy. Tři nejsatrší se zachovaly dodnes (z let 1493, 1504 a 1534). K letům 1519 a 1522 je jmenován farářem Jan, kterému byly soudně přiřčeny desátky z Borovníku a z části Rozseče. Také v letech 1538 a 1553 žaloval o desátky farář Jan svobodníky z Vidonína a Rozseče. Z knih půhonů zjistíme jména osad náležejících k farnosti. Dlouho pak chybí data o obročí. Odpírání desátků svědčí o neshodách farníků s faráři. V této době mohlo jít především o neshodu v otázkách víry, neshodu nekatolických farníků s katolickým farářem nebo naopak. Že zde převládalo vyznání pod obojí soudíme podle toho, že roku 1552 zdejší farář Jan Swiechinus psal městu Bystřici, že učitel Jakub chce být kazatelem slova Božího. Léta po roku 1620 byla velice zlá. Nekatoličtí kněží museli opustit zemi a katolických nebylo.

Za třicetileté války byla ves bez faráře. Teprve 5. 3. 1641 nastoupil do Heřmanova Valentin Longinus, který zdejší faru převedl k velkému rozkvětu. Od roku 1646 spadal pod Heřmanov kostel v Osové Bítýšce a od roku 1652 také v Křižanově. Od roku 1655 spravoval Heřmanov farář Karel Zeman z Křižanova. Od té doby je již známá celá řada heřmanovských farářů.

Kostel zasvěcený sv. Mikuláši stojí v severní části obce. Vystavěn byl roku 1731. Původní dřevěný kostel stával východněšji a kolem něho se nacházel i hřbitov. roku 1878 byl kostel důkladně orpaven farářem Karlem Bobrovským. Zvony v kostelní věži jsou velice staré, (pozůstatek z původního dřevěného kostela) a pochází z let 1493, 1504 a 1543. Uvnitř kostela jsou 3 oltáře. Jeden (hlavní) se sochou sv. Mikuláše – patrona kostela a 2 vedlejší (boční oltáře Panny Marie Lourdské a sv. Anny. Pozoruhodná je i křížová cesta (vyrobeno v Mnichově roku 1896) a sochařská výzdoba kostela (z dílny Ferdinanda Demetze – Grod Groden in Sudtirol z jižního Tyrolska). Vybavení kostela vesměs pochází z 12. století. Kostel sv. Mikuláše

Zděná fara byla postavena roku 1799 za faráře Fr. Jana Kosteleckého, přispěním patrona zdejšího kostela hraběte Jindřicha Haukvice, jako jednopatrové stavení. Na faře se dochovala stará panětní kniha a nejstarší matriky obce z roku 1662 (nyní v MZA v Brně). Nad vchodem do fary je malý obrázek sv. Mikuláše s kostelíkem, patrona zdejšího kostela. Tento obrázek je velice cenný tím, že ukazuje podobu původního dřevěného kostela sv. Mikuláše v Heřmanově před výstavbou nového zděného kostela.