Svatba

Jak postupovat, chci-li uzavřít církevní sňatek ve farnosti Křižanov nebo Heřmanov

1. Termín sňatku

Termín si vyberou snoubenci dle vlastního uvážení. Je ale nutné, aby si jej přišli domluvit na faru dříve než budou zajišťovat cokoli dalšího. Termín jim bude potvrzen a zapsán do kalendáře po prvním osobním setkání s farářem.

Církevní sňatek není možné uzavřít v době adventní, postní a ve velikonočním týdnu!

2. Příprava na manželství

Na přípravě se snoubenci domluví s farářem při prvním setkání. Její součástí je i domluva na praktických záležitostech svatebního obřadu.

Snoubenci vykonají svatební přípravu ve farnosti v místě svatby nebo jinde podle svého uvážení a o vykonané přípravě si nechají vystavit potvrzení.