Křest

Křest dětí

Aby mohlo být dítě pokřtěno v katolické církvi, musí být alespoň jeden z rodičů pokřtěný v katolické církvi a musí existovat naděje, že dítě bude vychováno v katolické víře.

Nejedná se tedy jen o nějaký slavnostní akt, jako třeba křest knihy nebo CD. Křest v katolické církvi je začátek cesty víry v Pána Ježíše ve společenství jeho církve. Proto je třeba, aby alespoň jeden z rodičů a kmotr byli praktikujícími katolíky a zabezpečili tak dítěti křesťanskou výchovu nejen slovy, ale i činy, životem podle víry.

Protože se křtem stává člověk Božím dítětem a členem společenství Boží rodiny – církve, křtí se zpravidla při nedělních mších svatých, kdy se společenství místní církve (farnosti) schází. Křtí se při tzv. křestních nedělích při mších na 10:30. Jejich termíny v roce 2017 jsou následující:
8. ledna, 5. února, 5. března, 2. dubna, 2. července, 6. srpna, 3. září, 5. listopadu.

Mimo tyto termíny se křtí jen výjimečně z vážných důvodů po domluvě s farářem.

Ohledně domluvy a přípravy na křest kontaktujte včas faráře – viz. kontakty.

Křest dospělých

Po dosažení věku 14 let je třeba, aby se ten, kdo se chce nechat pokřtít, připravoval minimálně 1 rok na přijetí křtu. Ten se pak udílí zpravidla na Bílou sobotu o velikonocích.