Modlitba ke Sv. Zdislavě

Bože, Ty jsi naučil svatou Zdislavu
kráčet cestou dokonalosti plněním
úkolů manželského života, mateřství
a konání skutků lásky.
Dej na její přímluvu, aby křesťanské
rodiny rozkvétaly po jejím vzoru
a vydávaly tak o Tobě svědectví vírou
a životem.
Svatá Zdislavo, buď mluvčí našich
rodin u Pána a popros za naši snahu,
aby se v tvém rodišti – v Křižanově
podařilo vybudovat památník, který
by všem připomínal Tvoje mimořádné
vlastnosti, z kterých bychom si měli
brát příklad.